Campanii

Acest produs este oferit de TBI Credit IFN S.A., parte a grupului TBI Bank

Fa-ti cumparaturile online in rate de la Altex si Media Galaxy in perioada 19 – 25 Septembrie 2019 si beneficiezi de vouchere super atractive.

Regulamentul campaniei "Voucher pentru cumparaturi cu TBI Credit"


Campania "Voucher pentru cumparaturi cu TBICredit” (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de REAL ESTATE S.R.L., societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legii romane, avand sediul social in Ilfov, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, cladirea 011, etaj 10, sala de meeting 4, avand cod unic de inregistrare RO 15195148, avand numar de ordine in Registrul Comerţului J23/2218/2016, denumita in continuare “Organizator”.

Campania se desfasoara cu sprijinul partenerilor:

TBI Credit IFN S.A cu sediul social in Bucuresti, Strada Putul lui Zamfir, nr. 8-12, parter si etaj 1, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand CUI 15901855, capital social subscris si varsat 7,300,000 lei, inscrisa la BNR sub nr. RG-PJR-41-110014/03.03.2017 si nr.RS - PJR - 41- 010001/25.09.2006, inregistrata ca institutie de plata in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei sub nr. IP-RO-0005/28.04.2011,denumita in continuare “Partener Principal

Si

ALTEX ROMANIA S.R.L. cu sediul social in Voluntari, soseaua Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etajul 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/2611/2016, avand cod de identificare fiscala RO 2864518, numita in continuare “Partener secundar”.2.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 19 septembrie 2019 pana la data de 25 septembrie 2019 in mediul online, in Romania, pe site-urile  Partenerului secundar: www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro.
2.2. In cazul in care Organizatorul va decide sa scurteze/prelungeasca durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea acestei informatii pe website-urile Partenerului Altex: www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro si pe site-ul Partenerului www.tbicredit.ro, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.3.1. Participanti
La aceasta campanie, poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani (care au implinit varsta majoratului stabilita conform legislatiei aplicabile -in cazul cetatenilor romani, varsta de 18 ani), rezidenta in Romania, care are capacitate deplina de exercitiu.
Nu pot participa la aceasta Campanie minorii (persoanele care nu au implinit varsta majoratului stabilita conform legislatiei aplicabile, cea de 18 ani, in cazul cetatenilor romani, pana la Data Inceperii Campaniei), angajatii Real Estate SRL, angajatii Altex Romania S.R.L. (inclusiv Media Galaxy) sau ai TBI Credit IFN S.A.,  rudele de gradul I ale acestora (copiii, parintii), precum si fratele/sora, sotul/sotia acestora.
In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, reiese ca nu au fost respectate criteriile de participare la Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiile obtinute, si/sau sa restrictioneze participarea acestora la Campanie pana la incheierea acesteia.

3.2. Conditii de participare
Campania se adreseaza persoanelor ce se incadreaza in conditiile descrise in art. 3.1. de mai sus  (denumiti mai jos “Clienti”) care achizitioneaza produse de pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro prin intermediul liniei de credit cu card de credit atasat, finantata de Partenerul Principal, TBI Credit IFN S.A., cererea de credit online fiind necesar a fi initiata de catre Clienti  in perioada 19 – 25 septembrie 2019 si aprobata de Partenerul TBI Credit IFN S.A.

3.3. Inscrierea si premiile acordate
3.3.1. Inscrierea in Campanie se face prin achizitionarea de produse de pe site-urile www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro in perioada 19 – 25 septembrie 2019, conform conditiilor de participare de la art. 3.2. 
3.3.2. Pentru achizitiile de pe site-urile www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro prin intermediul liniei de credit cu card de credit atasat, initiata de catre Clienti in perioada 19 – 25 septembrie 2019 si aprobata de Partenerul Principal, premiile se acorda dupa cum urmeaza:

  • Voucher in valoare de 100 lei pentru achizitii mai mari de 2.000 lei;
  • Voucher in valoare de 200 lei pentru achizitii mai mari de 4.000 lei.

Mentiune: Voucher-ul se acorda clientilor care aplica in perioada campaniei, indeplinesc criteriile de eligibilitate decrise la punctul 3.1. si a caror cerere de credit este aprobata de catre Partenerul Principal. 
3.3.3. Pentru a beneficia de Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile mentionate la Art. 3, precum si conditiile de eligibilitate stabilite conform normelor interne de creditare ale Partenerului TBI Credit IFN S.A.4.1. Voucherul oferit conform prezentei campanii se poate folosi o singura data, la o singura cumparatura. Daca valoarea cumparaturii este mai mica decat valoarea voucherului (inclusiv TVA), nu se va returna diferenta astfel rezultata. În cazul in care valoarea cumparaturii este mai mare decat valoarea voucherului, se poate achita diferenta prin orice modalitate de plata pusa la dispozitie. 
4.2. Voucherul se poate utiliza doar online pe www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro
4.3. Voucherul se va transmite pe adresa de e-mail a clientului (comunicata de catre client in cererea de credit).
4.4. Voucherele vor fi acordate in perioada 11 -17 octombrie 2019, iar perioada de valabilitate a acestora este pana la 30 noiembrie 2019.5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune/set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate/neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea/modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea si distrugerea.
5.2. Datele cu caracter personal colectate de Organizatorul Real Estate S.R.L., in calitate de imputernicit al Partenerului Principal, TBI Credit IFN S.A. in cadrul acestei campanii, nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului, cu scopul participarii in aceasta Campanie. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor, cu respectarea legislatiei aplicabile in vigoare. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, beneficiaza de toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit in continuare „GDPR”, respectiv: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor; dreptul de stergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei , drepturi care pot fi exercitate in limitele legale.

In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre: Real Estate S.R.L., cu sediul in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 9, sala de sedinte 6, judetul Ilfov.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: organizarea Campaniei, identificarea participantilor, atribuirea premiilor. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal este cea prevazuta de Legea contabilitatii nr.82/1991, respectiv 10 ani.
Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor al Organizatorului sunt : dpo@credex.ro.
Temeiurile juridice principale ale prelucrarii datelor cu caracter personal sunt executarea contractului, interesul legitim al Organizatorului reprezentat de promovarea brandurilor, produselor si serviciilor proprii, de luare a tuturor masurilor care se impun in vederea asigurarii conformitatii cu legislatia relevanta.
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt Partenerul Principal, Secundar, partenerii contractuali ai acestora, institutiile publice/autoritatile publice, conform legislatiei relevante, etc.
Organizatorul nu transfera date cu caracter personal in afara Uniunii Europene.
Prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania nu necesita proces decizional automatizat incluzand creare de profiluri.
Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator exista in nota de informare a Organizatorului disponibila in birourile Organizatorului localizate in magazinele Partnerului Secundar (Altex Romania SRL), iar date despre localizarea acestor magazine sunt disponibile la https://altex.ro/magazine/.

5.3. Prelucrarea datelor de catre Partenerul Principal, TBI Credit IFN S.A.: Partenerul Principal va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in calitate de Operator, cu respectarea prevederilor GDPR. 
Datele cu caracter personal apartinand participantului (denumit in continuare "Persoana vizata"), vor fi furnizate de catre Persoana vizata catre Partenerul Principal la data depunerii cererii privind incheierea contractului de credit, la data incheierii si/sau pe parcursul derularii contractului privind produsul inclus in Campanie, astfel cum este mentionat in prezentul Regulament Oficial, contractat de Persoana vizata.
Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate vor fi prelucrate de catre Partenerul Principal atat in scopul derularii Campaniei, cat si in scopuri legitime, specifice furnizarii produsului financiar participant la Campanie. Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei campanii au conform prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 CE - (Regulamentul general privind protectia datelor): 
a) dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
b) dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la Organizator la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta/aceasta;
c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexact;
d) dreptul de opozitie – 1) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia  particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 2) dreptul de a solicita ulterior, oricand si in mod gratuit, fara nicio justificare, printr-o cerere scrisa datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate, in scop de reclama, marketing.
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
f) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul general privind protecția datelor.
La cererea oricarui Client, Partenerul Principal, TBI Credit IFN S.A., va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientii vor trimite catre acesta, pe adresa: Bucuresti, str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, sect. 1, o cerere in forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal ale Clientilor vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de servicii ale Organizatorului. Scopul este participarea la prezenta Campanie, realizare de rapoarte statistice cu privire la Clientii si serviciile Organizatorului.
Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

5.4 Prelucrarea datelor de catre Partenerul secundar, ALTEX ROMANIA SRL:
Datele cu caracter personal colectate de Partenerul secundar (in calitate de Operator independent) in cadrul acestei Campanii,  nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Partenerul secundar trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Partenerului secundar, cu scopul participarii in aceasta Campanie. Datele personale colectate de Partenerul secundar vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Partenerul secundar nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Partenerul secundar nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

Partenerul secundar garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor, cu respectarea legislatiei aplicabile in vigoare. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, beneficiaza de toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare „GDPR”, respectiv  dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei , drepturi care pot fi exercitate in limitele legale.

In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre: Altex Romania S.R.L., cu sediul  in Oras Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord nr. 10, Global City Business Park Cladirea O1, etaj 10, judet Ilfov.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: sustinerea campaniei, identificarea participantilor, atribuirea premiilor. 
Durata prelucrarii datelor cu caracter personal este cea prevazuta de Legea contabilitatii nr. 82/1991, respectiv 10 ani.
Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor al Partenerului secundar sunt: dpo@altex.ro. 

Temeiurile juridice principale ale prelucrarii datelor cu caracter personal sunt executarea contractului, interesul legitim al Partenerului secundar reprezentat de promovarea brandurilor, produselor si serviciilor proprii, de luare a tuturor masurilor care se impun in vederea asigurarii conformitatii cu legislatia relevanta.

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt Partenerul pincipal si partenerii contractuali ai acestuia, institutiile publice/autoritatile publice, conform legislatiei relevante, etc.
Partenerul secundar nu transfera date cu caracter personal in afara Uniunii Europene.
Prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania nu necesita proces decizional automatizat incluzand creare de profiluri.
Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Partenerul secundar exista in nota de informare a acestuia disponibila la https://altex.ro/protectia-datelor-caracter-personal/pag/
Prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania nu necesita proces decizional automatizat incluzand creare de profiluri.

Datele cu caracter personal ale Clientilor vor fi introduse in baza de date destinata clientilor Partenerului secundar. Scopul este participarea la prezenta Campanie, realizare de rapoarte statistice cu privire la Clientii si serviciile Altex.6.1. Regulamentul este disponibil pe site-urile www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro si www.tbicredit.ro. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea tombolei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. 7.1. Prezenta Campanie poate inceta sau poate sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.8.1. In nicio situatie Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, rezultate ca urmare a participarii dvs. la aceasta Campanie. 
8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica sau incalca prezentul Regulament. 9.1. In caz de tentativa sau fraudare a Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
9.2. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat decatre instantele competente de la sediul Organizatorului.


Organizator
REAL ESTATE S.R.L