Campanii

Campania depozite online

Campania depozite online "Dobanzi promotionale"

Campania este disponibila pana la 31 decembrie 2019 pentru clientii existenti si pentru clientii noi.


Dobanzi promotionale*


RON
Disponibil Online
Da
6 LUNI
3.50%
9 LUNI
3.65%
12 LUNI
4.00%
18 LUNI
4.00%
24 LUNI
4.00%
36 LUNI
4.50%

*Conform legislatiei in vigoare, statul retine 10% impozit pentru veniturile din dobanzi.

Regulamentul Campaniei ,,Dobanzi promotionale”


Campania „Dobânzi promoționale” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este organizată de TBI Bank EAD SOFIA – Sucursala București cu sediul: Str. Puțul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/11691/2012,  Cod Fiscal RO 3077120, în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr.RB-PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 26838, denumită în continuare “Organizator”, în conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit în continuare “Regulament”.Campania este destinată promovarii Depozitelor online cu scadențe de 6, 9, 12, 18, 24 si 36 luni cu dobânzi promoționale și se adresează persoanelor fizice, care îndeplinesc condițiile descrise în Art. 5 din prezentul Regulament.3.1 Persoanele care au drept de participare conform Art. 5 din prezentul Regulament primesc următoarele beneficii: 
Depozit online/RON: 3.50% (6 luni); 3.65% (9 luni); 4.00% (12 luni), 4.00% (18 luni), 4.00% (24 luni), 4.50% (36 luni).4.1 Dobânzile promoționale sunt acordate strict pentru depozitele online constituite în perioada 05.10.2018 – 31.12.2019.5.1 La această campanie pot participa cetățenii români, rezidenți în România, în vârstă de cel puțin 18 ani, persoane fizice, care aplică pentru depozite prin intermediul Platformei Online a TBI Bank EAD Sofia – Sucursala București (https://depozite-online.tbibank.ro/BasicOnlineBank/), în perioada campaniei (conform Art. 4.1. de mai sus).
5.2 Campania se adresează atât clienților existenți care au deja încheiate contracte de depozit online, cât și clienților noi care constituie depozite online, in RON, cu scadențe de 6, 9, 12, 18, 24 si 36 luni, în perioada campaniei.
(2) În plus față de categoria clienților existenți mentionați la Art. 5.2 de mai sus, au dreptul să participe la Campanie și clienții existenți cu contracte de depozit deja semnate în agențiile Organizatorului, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) nu au constituit depozite online până la data de 05.10.2018, nu au lichidat anticipat și nu au retras sumele rezultate din depozitele scadente în perioada Campaniei; b) transferă în conturile de depozit online sume noi /suplimentare raportat la sumele deja existente în conturile de depozit și/sau în conturile curente deschise la Organizator.
5.3. Un client poate constitui mai multe depozite online cu dobânzi promoționale, până la suma maximă de 460 000 RON. Suma maximă de mai sus va fi verificată de către Organizator  însumând sumele existente din conturile de depozit online pe care Clientul le deține la momentul aplicării pentru un nou depozit online, precum și a sumelor nou transferate de către Client în vederea constituirii depozitelor online cu dobânzi promoționale.
5.4 Toți participanții la Campanie sunt obligați să îndeplinească toate condițiile de participare la Campanie așa cum sunt descrise în prezentul Regulament.6.1 Pe durata desfășurării Campaniei, Organizatorul desfășoară campanii de promovare către clienții existenți și clienți noi informându-i despre Campanie, condițiile de participare la Campanie și beneficiile acesteia.
6.2 Clienții interesați de constituirea unui depozit online completează o cerere accesând Platforma de Depozite Online a TBI Bank EAD Sofia – Sucursala București  la https://depozite-online.tbibank.ro/BasicOnlineBank/.
6.3 După primirea cererii de către Organizator, acesta verifică solicitarea clientului. În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, acesta va aproba cererea clientului pentru deschiderea unui Depozit Online. În cazul neîndeplinirii condițiilor din prezentul Regulament, precum și a celor specific depozitelor online (menționate la adresa website de mai sus), Organizatorul poate refuza cererea clientului pentru deschiderea unui Depozit Online.
6.4 În cazul în care cererea de constituire a Depozitului Online este aprobată, clientul va primi pe email contul IBAN pentru a transfera suma necesară constituirii acestuia.
6.5 Odată ce suma transferată de client a fost receptionată în contul IBAN transmis prin email clientului, Depozitul Online se deschide automat, iar clientul va primi pe email Contractul de Depozit Online.Campania se va desfășura online.Conform legislatiei in vigoare, Organizatorul calculeaza, retine si vireaza catre Administratia Nationala de Administrare Fiscala impozitul de 10% pentru venituri realizate din dobanzi.9.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/întrerupe/suspenda prezentul Regulament, noul Regulament/noile modificări urmând să intre în vigoare după publicarea pe site-ul www.tbibank.ro.
9.2 Prezenta Campanie poate înceta sau poate să fie suspendată în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră / caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania, precum și la expirarea perioadei pentru care a fost organizată.10.1 Eventualele litigii având ca părți pe Organizatorul Campaniei și un beneficiar al Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă.  În cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instantele competente.
10.2  Legea aplicabila este legea română.Datele personale ale participanților la Campanie sunt procesate de Organizator în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro.12.1 Prezenta Campanie nu se cumulează cu alte campanii curente desfășurate de Organizator în aceeați perioadă de timp.
12.2 Prezentul Regulament este publicat pe site-ul www.tbibank.ro și poate fi obținut la cerere de către orice persoană interesată de la reprezentanții Organizatorului.


Depozitele sunt garantate

 


Depozitele deschise la TBI Bank EAD Sofia Sucursala Bucuresti sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din Bulgaria, care garanteaza plata acestora unei persoane in conformitate cu Legea Garantarii Depozitelor Bancare din Bulgaria, indiferent de numarul lor si in limita sumei de 100.000 EURO incluzand dobanda acumulata pana la data emiterii unui act in baza art. 20 (1) al aceleiasi Legi, cu exceptia cazurilor prevazute in mod expres de Lege. Valoarea totala a datoriei Bancii fata de un deponent se determina in conformitate cu art. 12 al Legii Garantarii Depozitelor Bancare.
Plata sumelor va incepe nu mai tarziu de 7 zile lucratoare de la data emiterii unui act in baza art. 20 (1) al Legii Garantarii Depozitelor Bancare.

 

Pentru informatii suplimentare puteti accesa pagina Fondului de Garantare.
Fondul de Garantare a Depozitelor din Bulgaria: Adresa Strada Vladayska nr 27, Sofia 1606, Bulgaria, Telefon: +359 2 953 1217, +359 2 953 1318, Fax: +359 2 952 1100, E-mail: contact@dif.bg.

Contact

Serviciul Relatii Clienti
021 / 529 86 00

Program de lucru:
Luni - Vineri
| 09:00 - 18:00 

Sambata - Duminica
| Inchis 

Retea

Sediul Central

Bucuresti, Romania,
Strada Putul lui Zamfir, nr. 8-12, Sector 1